پنل پیامک

پنل پیامک رایگان

1 خط عمومی
دارای بانک شماره جامع
اتصال به وبسرویس
100% امکانات پنل
پشتیبانی تیکتی
تعرفه پیامک 150 ریال
+ امکان ارتقا و کاهش تعرفه

پنل پیامک پایه

2 خط اختصاصی
دارای بانک شماره جامع
اتصال به وبسرویس
100% امکانات پنل
پشتیبانی تیکتی
تعرفه پیایک 140 ریال
+ امکانات پنل کاربری

پنل پیامک اقتصادی

3 خط اختصاصی
دارای بانک شماره جامع
اتصال به وبسرویس
100% امکانات پنل
پشتیبانی تیکتی
تعرفه پیایک 130 ریال
+ امکانات پنل کاربری

پنل پیامک شرکتی

4 خط اختصاصی
دارای بانک شماره جامع
اتصال به وبسرویس
100% امکانات پنل
پشتیبانی تیکتی
تعرفه پیایک 120 ریال
+ امکانات پنل کاربری

پنل پیامک تجاری

5 خط اختصاصی
دارای بانک شماره جامع
اتصال به وبسرویس
100% امکانات پنل
پشتیبانی تیکتی
تعرفه پیایک 110 ریال
+ امکانات پنل کاربری

Powered by WHMCompleteSolution